News & events

Thông báo & Sự kiện

Những sự kiện về thiền chay và thông báo mới nhất của Zenhouse Café & Vegan Restaurant

Top 5 nhà hàng chay ngon nhất Sài Gòn

Top 5 nhà hàng chay ngon nhất Sài Gòn - Hiện nay món chay đang...

Featured Artisan August

Long captivating the imagination of critics and judges alike, Restro’s innovative menu created by Executive Chef Peter...

Featured Artisan September

Long captivating the imagination of critics and judges alike, Restro’s innovative menu created by Executive Chef Peter...

New Year’s Eve 2017

Long captivating the imagination of critics and judges alike, Restro’s innovative menu created by Executive Chef Peter...

Featured Artisan October

Long captivating the imagination of critics and judges alike, Restro’s innovative menu created by Executive Chef Peter...

Social Cocktail Event

Long captivating the imagination of critics and judges alike, Restro’s innovative menu created by Executive Chef Peter...